Close

ΕΕ και ανταγωνισμός

ΕΕ και ανταγωνισμός

Η FDMA ισχυρή ομάδα που καταπιάνεται με το δίκαιο της ΕΕ και του Ανταγωνισμού, διαθέτει άριστη γνώση του σχετικού νομικού πλαισίου και σημαντική τεχνογνωσία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ευρύ φάσμα ημεδαπών και διεθνών πελατών, όσον αφορά ζητήματα σχετικά με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, τα καρτέλ, την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, τον έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, την κατάρτιση συμβάσεων και τη σύναψη συμφωνιών για δίκτυα διανομής σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού, καθώς και σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες των κρατικών ενισχύσεων. Ο καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης τυγχάνει αναγνωρισμένος και εξειδικευμένος εμπειρογνώμονας στον τομέα, έχει διατελέσει επί μακρόν ως μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και η εταιρεία μας έχει εκπροσωπήσει την ίδια την Επιτροπή Ανταγωνισμού ενώπιον των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων σε υποθέσεις υπαγόμενες στη δικαιοδοσία της. Επιπλέον, η ομάδα μας συνεχώς παρέχει συναφείς συμβουλές σε συμβαλλομένους και αναδόχους δημοσίων συμβάσεων ως προς τους κανόνες και τις διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων. Επίσης, η FDMA παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, στους Ομίλους Airbus, Thales και BAE Systems, εταιρείες κολοσσούς στον τομέα της άμυνας, όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των εν λόγω εταιρειών στην Ελλάδα σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας.

 

Η FDMA παρέχει νομικές συμβουλές στους ακόλουθους τομείς:

·       Καρτέλ και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

·       Κανόνες ρυθμιζομένων αγορών, μονοπώλια και ειδικά καθεστώτα.

·    Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και αιτήσεις για έγκριση συγχωνεύσεων, εξαγορών και κοινών επιχειρήσεων.

·       Προσφυγές ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά αποφάσεων και προστίμων που έχουν εκδοθεί από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

·       Κανόνες και διαδικασίες αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις.

·  Διαμόρφωση και αναδιάρθρωση συμβατικών ρητρών και δικτύων επιλεκτικής και αποκλειστικής διανομής για λόγους συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού.

·       Κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις προμήθειες στον τομέα της άμυνας.

Πρόσφατες επιτυχίες μας:

·       Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στα πλαίσια συνεργασίας νομικών συμβούλων, προς την εταιρεία COSCO Pacific και την ελληνική θυγατρική της, Piraeus Container Terminal ΑΕ, αναφορικά με επίσημες διαδικασίες έρευνας που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν επίσημης καταγγελίας για φερόμενες παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων από την Ελληνική Κυβέρνηση στα πλαίσια της από το έτος 2008 σύμβασης παραχώρησης μακροπρόθεσμης εκμετάλλευσης και παροχής υπηρεσιών αποκλειστικής διαχείρισης λιμένων του νέου τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Πειραιώς και/ή του νόμου επικύρωσης αυτού.

·       Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε  θυγατρική εταιρεία του ομίλου COSCO στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί το φορέα εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα του Πειραιά, σχετικά με τα ανακύπτοντα ζητήματα του δικαίου του ανταγωνισμού στα πλαίσια σύναψης εμπορικών συμβάσεων της εταιρείας με τις ναυτιλιακές εταιρείες και προμηθευτές, καθώς και την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ που επηρεάζουν τις τελωνειακές πρακτικές και την τελωνειακή μεταχείριση των εμπορευμάτων παραποίησης.

·   Νομικός Σύμβουλος της Vodafone στα πλαίσια επίσημης καταγγελίας της ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ενεργούσα ως εθνική αρχή ανταγωνισμού), προβάλλοντας ισχυρισμούς περί παραβιάσεων του Δικαίου του Ανταγωνισμού και, ειδικότερα, κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης μέσω της μεθόδου της «συμπίεσης περιθωρίου κέρδους» στην ελληνική αγορά προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας από μέρους της Cosmote ΑΕ, τον μεγαλύτερο διαχειριστή δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

·      Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ), τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, αναφορικά με ορισμένες πτυχές της ρυθμιζόμενης τιμολογιακής πολιτικής της για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Η συμβουλευτικές υπηρεσίες μας περιελάμβαναν την εκτίμηση του ενδεχομένου οι ιδιώτες ανταγωνιστές της ΔΕΗ να καταστούν λήπτες παράνομων κρατικών ενισχύσεων, δια της μη συμπεριλήψεως στις τιμές λιανικής των τελών για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

·  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Του Δημόσιου (ΤΑΙΠΕΔ) επί ζητημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά τα αποκλειστικά δικαιώματα της ΟΠΑΠ ΑΕ.

 

·    Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας διαχείρισης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών επί ζητημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης με την ισχύουσα στην Ελλάδα και την ΕΕ νομοθεσία για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και τις δημόσιες συμβάσεις, στα πλαίσια της προβλεπόμενης συμμετοχής της εταιρείας στο διεθνή διαγωνισμό για την κατασκευή και λειτουργία νέου διεθνούς αεροδρομίου στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ΕΕ και τον ανταγωνισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.