Close

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

Οι συνεργάτες της FDMA διαθέτουν τεράστια εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για κάθε πτυχή του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη, την αδειοδότηση και τη λειτουργία έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ιδιαίτερα αιολικής ενέργειας και φωτοβολταϊκά), καθώς και την εξόρυξη, την αναζήτηση και την έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Στους τομείς δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνονται η κατασκευή και λειτουργία ενεργειακών δικτύων μέσω της εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών και δικαιωμάτων, η αδειοδότηση στα πλαίσια της νομοθεσίας για το περιβάλλον, η μεταφορά και διανομή ενέργειας και το δίκαιο του ανταγωνισμού στα πλαίσια της αγοράς ενέργειας. Επιπλέον, η FDMA έχει εκπροσωπήσει με επιτυχία πελάτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας σε δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες. Η ομάδα της εταιρείας μας που παρέχει νομικές υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας και των φυσικών πόρων συμβουλεύει πολλούς και σημαντικούς ημεδαπούς και διεθνείς πελάτες σε κάθε σχετικό σημαντικό έργο, ενώ παράλληλα συμβουλεύει πλήθος δημόσιων εταιρειών κοινής ωφελείας του τομέα της ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο).

Ο τομέας δραστηριοτήτων μας αφορά ιδίως τα εξής:

·       εταιρική εγκατάσταση

·       δέουσα επιμέλεια ως προς το νομικό σκέλος στα πλαίσια υλοποίησης έργων στον τομέα της ενέργειας

·       διαδικασίες αδειοδότησης

·       παρακολούθηση διαδικασιών που εισάγονται από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ως προς την ανάθεση, σύνταξη και υλοποίηση κάθε σχετικής σύμβασης (αναθέσεις, υπηρεσίες, έργα, προμήθειες κ.λπ.)

·       κατάρτιση και διαπραγμάτευση συμβάσεων έργου και υπεργολαβίας για ενεργειακά έργα,

·       υποστήριξη νομικών σχέσεων με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και άλλες εποπτικές αρχές

·       εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων στα πλαίσια διαφορών που άπτονται ενεργειακών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαιτησίας αναφορικά με θέματα ενεργειακών κατασκευήών.

Πρόσφατα επιτεύγματα :

·       Παροχή νομικών συμβουλών στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων αυτής στα πλαίσια δημοσίων συμβάσεων και της νομοθεσίας για το δίκαιο της ενέργειας

·       Νομικός Σύμβουλος του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ A.Ε) στα πλαίσια προσφυγών διάφορων εταιρειών κατά της επιβολής της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης στους σταθμούς RES και CHP. Λόγω της σημασίας των υποθέσεων, η ακρόαση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας χαρακτηρίστηκε ως «δίκη πιλότος».

·       Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη ΔΕΠΑ Α.Ε. σε ζήτημα που άπτεται του δικαίου της ενέργειας, τις δικαστικές διαφορές, εκπροσώπηση και υποστήριξη της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας και παροχή νομικών συμβουλών στη διοίκηση της εταιρείας αναφορικά με ζητήματα του δικαίου της ενέργειας και γενικότερα με θέματα συμμόρφωσης με την ελληνική νομοθεσία.

·       Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) στα πλαίσια δημοσίων συμβάσεων προμήθειας όσον αφορά τη διασύνδεση των νησιών των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα μετάδοσης δια μέσου υποβρυχίων καλωδίων,

·       Γενικός νομικός σύμβουλος της ΕΠΑ Αττικής (προμηθευτής φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας): εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε είδους εμπορικές διαφορές, σύνταξη, έλεγχος και διαπραγμάτευση κάθε είδους συμβάσεων και παρακολούθηση όλου του φάσματος της καθημερινής εταιρικής διαχείρισης της εταιρείας,  παροχή νομικών συμβουλών στη διοίκηση της εταιρείας αναφορικά με ζητήματα κάθε τομέα εμπορικού δικαίου, όπως, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη γενικότερη συμμόρφωση με τους ελληνικούς νόμους και κανονισμούς.

 

·       Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Αερίου) σε διάφορες υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων που επιβλήθηκαν από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (για φερόμενη παραβίαση της υποχρέωσης της εταιρείας στην παροχή πρόσβασης στο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου) και σε ζητήματα στα πλαίσια δημοσίων συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Ενέργεια και τους φυσικούς πόρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.