Close

Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και ιδιωτικοποιήσεις

Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και ιδιωτικοποιήσεις

Η ομάδα των εξειδικευμένων συνεργατών της FDMA παρέχει νομικές συμβουλές σε σημαντικούς διεθνείς και ημεδαπούς πελάτες στα πλαίσια (α) συμβάσεων ανάθεσης κατασκευαστικών έργων και ή συμβάσεων διαχείρισης όσον αφορά έργα μεγάλων υποδομών και ΣΔΙΤ και (β) ιδιωτικοποιήσεων επιχειρήσεων που ανήκουν στο κράτος ή τις διαχειρίζεται το κράτος, οι οποίες προσελκύουν ξένα κεφάλαια και επενδύσεις.

 

Η εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές σε σχέση με την ελληνική και την ενωσιακή νομοθεσία εφαρμόζεται ενόψει τέτοιων έργων, τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας όσο και κατά την εφαρμογή των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης για εταιρείες άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες από το Ελληνικό Δημόσιο και στα πλαίσια ανάθεσης έργων και / ή συμβάσεων διαχείρισης όσον αφορά μεγάλα έργα υποδομής στην Ελλάδα.

 

Η ομάδα μας εστιάζει ιδίως:

 

·      Στη σύνταξη εγγράφων στα πλαίσια διαγωνισμού και την παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας.

·       Στη σύνταξη όλων των σχετικών με τα έργα εγγράφων και συμφωνιών υπεργολαβίας.

·  Στη συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο της υλοποίησης ΣΔΙΤ και ιδιωτικοποιήσεων.

· Στην προετοιμασία της υποβολής προσφορών, στην επισήμανση παρατηρήσεων, στις διαπραγματεύσεις για τα έγγραφα του διαγωνισμού.

·  Στην ίδρυση δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού (SPV) και τη σύνταξη σχετικών εταιρικών εγγράφων.

·       Στη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση εγγράφων για χρηματοδότηση.

·       Στην εκπροσώπηση σε διαφορές που προκύπτουν από τη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Πρόσφατες επιτυχίες:

·   Νομικός Σύμβουλος του Ομίλου COSCO στα πλαίσια της συμμετοχής του στον διαγωνισμό για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ ΑΕ).

·    Νομικός Σύμβουλος  του ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε., ανώνυμης εταιρείας η οποία εξ ολοκλήρου ανήκει στο Ελληνικό Κράτος. Προετοιμασία του συνόλου των εγγράφων της διαγωνιστικής διαδικασίας (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Αίτηση Υποβολής Προτάσεων) καθώς και όλων των εγγράφων της συναλλαγής (Συμφωνία αγοράς μετοχών, Συμφωνία Μετόχων που ήδη υφίστατο κατά την έναρξη της διαδικασίας της συναλλαγής), παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κάθε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (προφορική και γραπτή). Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για κάθε διαπραγμάτευση με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, συμμετοχή σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ και τις συναντήσεις με τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κράτους. Σύνταξη όλων των απαραίτητων νομικών γνωμοδοτήσεων, χειρισμός των σχετικών δικαστικών διαδικασιών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, έλεγχος και επανεξέταση όλων των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη σε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων των απευθυνόμενων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο.

·    Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον προτιμούμενο επενδυτή του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτου στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου,

·    Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Dragados AΕ, τον κατασκευαστικό κλάδο του Ομίλου ACS στην Ελλάδα, κατά τη συμμετοχή του σε κοινοπραξία που υπέβαλε προσφορά για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης αναφορικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και συντήρηση νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στα πλαίσια διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο. Οι υπηρεσίες μας περιελάμβαναν τη σύνταξη των βασικών συμφωνιών, των μνημονίων συνεργασίας και των συμφωνιών της κοινοπραξίας.

·      Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο ΤΑΙΠΕΔ στα πλαίσια δύο δικαστικών διαδικασιών που έβαλαν κατά της εγκυρότητας της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε. Στην πρώτη αμφισβητήθηκε η πώληση του 33% των μετοχών της από το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ στη δεύτερη αμφισβητήθηκε η συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ στα πλαίσια της δεκαετούς παράτασης της άδειας της ΟΠΑΠ Α.Ε. περί αποκλειστικού στοιχηματισμού.

·  Νομικός Σύμβουλος  της Νέας Οδού Α.Ε. / Οδός Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. (οι ανάδοχοι για την κατασκευή και τη μακροχρόνια λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων αυτοκινητοδρόμων της Ιωνίας Οδού και της Κεντρικής Ελλάδος, θυγατρικές της Ferrovial, ACS / Dragados και Terna), στα πλαίσια, μεταξύ άλλων, των νομικών ζητημάτων που ανέκυψαν από τις συμφωνίες σχεδιασμού και κατασκευής και τις συμφωνίες με τον διορισθέντα υπεργολάβο.

·   Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην εταιρεία Υπηρεσίες Μετάδοσης Ολυμπιακών Αγώνων Α.Ε. ενόψει των διαφόρων συμβάσεων που συνήψε με προμηθευτές εξοπλισμού και υπηρεσιών και της κατασκευής εγκαταστάσεων για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σότσι το 2014. Επιπλέον, παρείχαμε συμβουλές στον πελάτη μας όσον αφορά την προετοιμασία και τη σύνταξη των συμβάσεων σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης με το Διεθνές Κέντρο Μετάδοσης για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016.

 

·   Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε έναν ενδιαφερόμενο / δυνητικό αγοραστή σχετικά με την εξαγορά της Astir A.Ε (Astir Palace Vouliagmenis), έλεγχος και εξέταση όλων των εγγράφων (πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αιτήσεις για υποβολή προτάσεων) και συναλλαγών που αφορούσαν το έργο.

Για περισσότερες πληροφόρίες για τις Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και ιδιωτικοποιήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας