Η αλήθεια για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων

Συνέντευξη του Γ. Μυλωνογιάννη στο Πρώτο Θέμα

Τους τελευταίους μήνες πολλοί πολίτες λαμβάνουν επιστολές από τις φορολογικές αρχές με τις οποίες αφενός ενημερώνονται περί του επικείμενου φορολογικού τους ελέγχου και αφετέρου μαθαίνουν..

read more

3rd Athens Law Forum on Taxation

Γιώργος Μυλωνογιάννης: Πως οι κυβερνήσεις προσπάθησαν με 17 νομοθετήματα να μπλοκάρουν τις παραγραφές των φορολογικών υποθέσεων…

read more

Information Note on the guidelines provided by the Secretariat-General for Public Revenues with regard to (a) the deduction of expenses related to intra-group dividends and (b) the treatment of crimes of tax evasion

With two recent documents, the Secretariat-General for Public Revenues has provided instructions on the matters (a) of the deduction of expenses relating to intra-group dividends and (b) the treatment of crimes of tax evasion by the Code of Tax Procedures…

read more

Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με την πρόταση νόμου για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών (υδατοδρομίων)

Με σχέδιο νόμου, που αναρτήθηκε πρόσφατα προς δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ), επιχειρείται η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση της ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών (υδατοδρομίων) στην Ελλάδα. Η σχετική διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 και συγκέντρωσε έναν σημαντικό αριθμό σχολίων, κυρίως σε σχέση με το μοντέλο αδειοδότησης των υδατοδρομίων που δρομολογείται…

read more

Information note on the new legislative framework for public contracts and concessions

Συνέντευξη του Γ. Μυλωνογιάννη στο Πρώτο Θέμα
The recently enacted laws No 4412 and 4413/2016 are transposing into the Greek national law the new package of EU Directives which were adopted with the aim to radically reform the legislation on public contracts in EU member-states. In particular, the aforementioned. 4412 and L. 4413/2016 are an adaptation of the Greek national law to the provisions of…

read more

Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις Οδηγίες της ΓΓΔΕ (α) για την έκπτωση δαπανών σε περίπτωση λήψης ενδοομιλικών μερισμάτων και (β) την αντιμετώπιση των φορολογικών εγκλημάτων

Με δύο πρόσφατα έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δόθηκαν διευκρινήσεις αφενός για τους περιορισμούς στην έκπτωση δαπανών που σχετίζονται με ενδοομιλικά μερίσματα και αφετέρου για τη μεταχείριση των φορολογικών αδικημάτων…

read more

Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης

Με τους νόμους 4412 και 4413/2016 που τέθηκαν πρόσφατα σε ισχύ ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη το νέο πλέγμα Κοινοτικών Οδηγιών που υιοθετήθηκε προς τον σκοπό της ριζικής μεταρρύθμισης της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ…

read more