Δημοσιεύθηκε στο “Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου”, Ιανουάριος 2018, Αρ. Τεύχους 103

Με τις τελευταίες αποφάσεις του ΣτΕ σχετικά με την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρο εισοδήματος και να κοινοποιεί τις σχετικές πράξεις προσδιορισμού του φόρου αυτού, ήρθαν στο προσκήνιο του φορολογικού δικαίου με τον πλέον εμφατικό τρόπο, οι συνταγματικές αρχές της ασφάλειας δικαίου, η αρχή τη προβλεψιμότητας ως ειδικότερη εκδήλωση της και η αρχή της αναλογικότητας. Ενόψει των νομολογιακών αυτών εξελίξεων δημιουργείται έντονος προβληματισμός για την συνταγματικότητα των διατάξεων περί διακοπής της παραγραφής που διατυπώνεται στο Άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με το Άρθρο 72 παρ. 11 του ιδίου Νόμου.

Events & News

Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων (ΕΔΑΔΠ) και GDPR: Προκλήσεις και Προβληματισμοί

Άρθρο του Δημήτρη Διακόπουλου που δημοσιεύθηκε στο "Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών", Τ. 12/2018, σ. 1400. - Στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) οι Εταιρίες  Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και...

Η φορολογική παραγραφή και πάλι εγγύηση δικαιικής ασφάλειας

Με αφορμή την ΣτΕ Ολ 1738/2017. Άρθρο του Πέτρου Πανταζόπουλου που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Συνήγορος, τ. 122/2017, σ. 35. Events & News Press Releases &...

Aπόφαση 2934/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας

Με την απόφαση αυτή αποσαφηνίστηκε περαιτέρω το ζήτημα της παράτασης του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για καταλογισμό σε περίπτωση συμπληρωματικών στοιχείων. Σχόλιο του Πέτρου Πανταζόπουλου, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ...

Press Releases & Publications

Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων (ΕΔΑΔΠ) και GDPR: Προκλήσεις και Προβληματισμοί

Άρθρο του Δημήτρη Διακόπουλου που δημοσιεύθηκε στο "Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών", Τ. 12/2018, σ. 1400. - Στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) οι Εταιρίες  Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και...

Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου

Ο Πέτρος Πανταζόπουλος και ο Νίκος Αυγουλέας συμμετείχαν στο συλλογικό έργο «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου», 2ος τόμος, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2018. Περισσότερα εδώ Events & News Press Releases &...

Τι σημαίνουν οι αποφάσεις του ΣτΕ για τους αναδρομικούς ελέγχους της Εφορίας

Συνέντευξη του Γ. Μυλωνογιάννη στο Πρώτο Θέμα

Ο διακεκριμένος δικηγόρος Γ. Μυλωνογιάννης, που χειρίστηκε την υπόθεση ενώπιον του ΣτΕ εξηγεί γιατί είναι τόσο σημαντικές οι συγκεκριμένες αποφάσεις – Αποκατάσταση της νομιμότητας…