Η Απόφαση 884/2016 ΣΤΕ

του Γεώργιου Μυλωνογιάννη, Δικηγόρου και Διαχειριστή της “Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες” Δημοσιεύθηκε στο “Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου” τεύχος 85 Με την υπ΄ αριθμόν 884/2016 απόφαση του Β’ Τμήματος,...

O χαρακτήρας της ρύθμισης για τη φορολογητέα «προσαύξηση περιουσίας» ως ουσιαστικού δικαίου διάταξη (The provision for the taxation of asset increase as substantive law)

του Πέτρου Γ. Πανταζόπουλου, Διδάκτορος Νομικής Σχόλης ΕΚΠΑ, Επιστημονικού Συνεργάτη Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Δημοσιεύθηκε στο “Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας” Τεύχος 1568/2015 Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω email στο...

H δυνατότητα αναδρομικής εφαρμογής των διατάξεων 15 παρ. 3 N. 3888/2010 και 48 παρ. 3 N. 2238/94 σε περίπτωση ελέγχου για την προσαύξηση περιουσίας

του Θεόδωρου Π. Φορτσάκη, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. πρύτανη ΕΚΠΑ και του Πέτρου Γ. Πανταζόπουλου, Διδάκτωρ Νομικής Σχόλης ΕΚΠΑ, Επιστημονικού Συνεργάτη Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Δημοσιεύθηκε στο “Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιρειών” Τεύχος 5/2015 Όπως...

Η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρων, τελών, εισφορών

του Θεόδωρου Π. Φορτσάκη, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. πρύτανη ΕΚΠΑ Δημοσιεύθηκε στο “Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας” τεύχος 1559 “Το ζήτημα της παραγραφής του Δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρων έχει καταστεί περίπλοκο εξαιτίας της...

Η αντιμετώπιση από τα διοικητικά δικαστήρια της διαδικασίας τιμώρησης της λαθρεμπορίας

του Πέτρου Πανταζόπουλου, Δικηγόρου, Δ.Ν. Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αρ. 2067/2011 η παρούσα μελέτη ερευνά κατά πρώτον τη φύση και τη δογματική κατάταξη των φορολογικών και τελωνειακών κυρώσεων από την ελληνική έννομη τάξη και...

Συμβατότητα με την ΕΣΔΑ των περιορισμών του δικηγορικού απορρήτου από τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

του Πέτρου Πανταζόπουλου, Δικηγόρου, Δ.Ν. Η σχέση μεταξύ ΕΔΔΑ και ΔΕΕ αναφορικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων – Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Michaud κατά Γαλλίας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Michaud κατά Γαλλίας...