OUR PEOPLE

Theodore Fortsakis

Theodore Fortsakis

Senior Partner

Dimitris Diakopoulos

Dimitris Diakopoulos

Senior Partner

George Mylonogiannis

George Mylonogiannis

Senior Partner

Petros Pantazopoulos

Petros Pantazopoulos

Partner

Nikolas Avgouleas

Nikolas Avgouleas

Partner

Andreas Tsourouflis

Andreas Tsourouflis

Of Counsel

Stelios Kokolinakis

Stelios Kokolinakis

Of Counsel

Theodora Angelopoulou

Theodora Angelopoulou

Of Counsel

Grigoris Koukeas

Grigoris Koukeas

Counsel

Steven Kourtis

Steven Kourtis

Counsel

Lydia Diakopoulou

Lydia Diakopoulou

Counsel

Maria Stefanaki

Maria Stefanaki

Counsel

Maria Totsika

Maria Totsika

Counsel

Theodore Koulourianos

Theodore Koulourianos

Counsel

Irene Arvaniti

Irene Arvaniti

Senior Associate

Katerina Patsantara

Katerina Patsantara

Senior Associate

George Kataliakos

George Kataliakos

Senior Associate

Grigoris Livieratos

Grigoris Livieratos

Senior Associate

Katerina Sideromenou

Katerina Sideromenou

Associate

Katerina Kalampaliki

Katerina Kalampaliki

Associate

Eva Tzavala

Eva Tzavala

Associate

Penny Skoura

Penny Skoura

Associate

Charalampos Koligkionis

Charalampos Koligkionis

Associate

Vassilis Georgalas

Vassilis Georgalas

Associate